Decret núm. 138/2009 Sr. José Barrientos Ruiz, Batle President de l'Ajuntament de Son Servera, comunitat autònoma de les Illes Balears. Atesa la Resolució de Batlia núm. 833/2008, de 23 de juliol, la qual procedia a la convocatòria de cinc (5) places de NETEJADOR/A de l'Ajuntament de Son Servera, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2008, amb caràcter de personal laboral fix, i fou publ...

Sección:IV - Administracion Municipal
Emisor:Ajuntament de Son Servera
 
EXTRACTO GRATUITO

Decret núm. 138/2009

Sr. José Barrientos Ruiz, Batle President de l'Ajuntament de Son Servera, comunitat autònoma de les Illes Balears.

Atesa la Resolució de Batlia núm. 833/2008, de 23 de juliol, la qual procedia a la convocatòria de cinc (5) places de NETEJADOR/A de l'Ajuntament de Son Servera, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2008, amb caràcter de personal laboral fix, i fou publicada al BOIB núm. 108, de 2 d'agost de 2008.

Atès que el passat dia 14 de setembre de 2008, s'esgotà el termini per a la presentació de sol.licituds per prendre part a les proves de selecció de la present convocatòria.

En atenció a les bases de la mateixa i d'acord amb les atribucions que em confereix la legislació actualment vigent en matèria del règim local RESOLC:

 1. Que la llista provisional d'admesos i exclosos, resulta ser la que segueix a continuació:

  Llista provisional d'admesos Nom i cognoms DNI Nombre de registre d'entrada Isabel Santiago Torralba 78201228 D 7067/08

  Aina Galmés Vives 18217122 H 7131/08

  María Carmen Santiago Torralba 37340771 L 7133/08

  Vanesa Moreno Gudiño 37340771 H 7144/08

  Pilar García-Villaraco Rodríguez 34069593 S 7258/08

  Maria Morey Adrover 41401441 S 7278/08

  María Josefa Milla Cabrera 18218738 R 7279/08

  Pilar Ramos Castillo 18220393 T 7324/08

  María Luengo Sierra 33988099 X 7325/08

  Isabel Maria Puigros García 37336617 G 7391/08

  Fernanda González Torrado 08850900 V 7397/08

  María Liboria González Torrado 08831495 R 7402/08

  Catalina Nebot Brunet 18234119 H 7492/08

  Margalida Capó Pons 43167945 G 7516/08

  Jesús Fariñas Fariñas 42964467 F 7522/08

  Raul González Guardiola 37342801 R 7558/08 Ángela Blanes Rayó 18218819 J 7612/08

  Maria Antònia Vives Servera 18218865 J 7665/08

  Mónica Pichardo Puentes 41515717 G 7666/08

  Jennifer Barroso Molina 41570224 R 7710/08

  Raquel Morán Nieto 33974536 V 7713/08

  Francisco Piñero Césares 42952178 T 7723/08

  María Teresa Moreno Contreras 52653306 G 7725/08

  Susana Molina Pérez 76143213 B 7748/08

  Margarita Coll Llubich 38493342 J 7751/08

  Antonia Barceló Vallespir 43040585 H 7761/08

  Francisca Ramírez Moñino 34767700 A 7764/08

  Maria Antònia Gomila Jover 78214339 X 7808/08

  María Carmen Noguera Martínez 44273838 B 7822/08

  Eduardo Cano Moreno 18222534 W 7834/08

  Catalina Quetglas Matas 18215145 L 7860/08

  Llista provisional d'exclosos Nom i cognoms Rebeca Solares Cuesta DNI 71892344 W Nombre de registre d'entrada 7806/08

  Motivació No aportar el DNI.

  No acreditar la titulació mínima requerida.

  No acreditar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA