De conformitat amb el què desposa l'apartat 1 i 2 de l'art. 112 de la Llei 58/2003 de 18 de desembre, General Tributària. i un cop intentada infructuosament per dues vegades la pràctica de la notificació individual, es procedéis a citar a les persones que a continuació s'esmenten perquè, en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB...

Sección:IV - Administracion Municipal
Emisor:Ajuntament de Ciutadella de Menorca
 
EXTRACTO GRATUITO

De conformitat amb el què desposa l'apartat 1 i 2 de l'art. 112 de la Llei 58/2003 de 18 de desembre, General Tributària. i un cop intentada infructuosament per dues vegades la pràctica de la notificació individual, es procedéis a citar a les persones que a continuació s'esmenten perquè, en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, compareguin en el departament de Recaptació del Ajuntament, ubicat al carrer Nou de Juliol, 1-1º, de les 9 a les 13,30 hores, a fi i efecte de rebre les corresponents notificacions.

Si transcorregut el termini abans esmentat, els interesats no han comparegut, les notificacions s'entendran produïdes a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini assenyalat per compareixer.

Organ responsable de la tramitació: Departament de Recaptació.

Procediment: Notificació providència de contrenyiment y requeriment de pagament.

A2A2 HOGAR S.L. B99059859 SON XORIGUER 0005 1 00 B9 DI000069/2009/0211/89987616 idem B99059859 SON XORIGUER 0005 1 00 B9 DI000069/2009/0212/89987616 idem B99059859 SON XORIGUER 0005 1 00 B9 DI000069/2009/0213/89987616

AHMED SIDI, MOHAMED OULD X3439739C J0858W V0900334/2009/2300/00021600

ALBET, PIERRE 99999688N CALA BLANCA P-B 0008 1 04 11 W0400469/2009/0211/32742826 idem 99999688N CALA BLANCA P-B 0008 1 04 11 W0400469/2009/0212/32742826 idem 99999688N CALA BLANCA P-B 0008 1 04 11 W0400469/2009/0213/32742826

ALCARAZ HERRERO, ALEJO 39151668X CALA BOSCH 0000 1 00 01 U0100431/2009/0211/33438156 idem 39151668X CALA BOSCH 0000 1 00 01 U0100431/2009/0212/33438156 idem 39151668X CALA BOSCH 0000 1 00 01 U0100431/2009/0213/33438156

AMETLLER MESQUIDA, JUAN 41720184R CAPTIUS CONSTANTINOBLE 0013 T REV02252/2009/0211/32749390 idem 41720184R CAPTIUS CONSTANTINOBLE 0013 T REV02252/2009/0212/32749390 idem 41720184R CAPTIUS CONSTANTINOBLE 0013 T REV02252/2009/0213/32749390

ANDOUR MOULAY, LAHCEN X3506661N IB6851CK V0700347/2009/2300/00006998

ANGLADA SALORD, ANGELA 41721049S PARCELAS RUSTICAS 00001512/2009/0202/00000240

ARNAL MARTINEZ, OSCAR 02909408T CAP D'ARTRUTX 0000 2 00 08 DAT18193/2009/0211/89837125 idem 02909408T CAP D'ARTRUTX 0000 2 00 08 DAT18193/2009/0212/89837125 idem 02909408T CAP D'ARTRUTX 0000 2 00 08 DAT18193/2009/0213/89837125

AVENDA¥O BERENGUER, SANTIAGO 37331345E 0811 FXK V0600411/2008/3800/20086749

BAGUR TRIAY, CATALINA 41720679J 1932 SOR AGUEDA 005 REV02289/2008/0102/00185330 idem 41720679J C/ SOR AGUEDA 5 REV02289/2009/0701/00015618

BOCK, MANFRED X1192987T CAP D'ARTRUTX 0000 1 00 12 BAS00244/2009/0211/32739946 idem X1192987T CAP D'ARTRUTX 0000 1 00 12 BAS00244/2009/0212/32739946 idem X1192987T CAP D'ARTRUTX 0000 1 00 12 BAS00244/2009/0213/32739946

BONALS FLORIT, VICENTE 38545980G CALA BLANCA P-B 0008 1 02 12 I0200052/2009/0211/32742799 idem 38545980G CALA BLANCA P-B 0008 1 02 12 I0200052/2009/0212/32742799 idem 38545980G CALA BLANCA P-B 0008 1 02 12 I0200052/2009/0213/32742799

CABRERA ANRANGO, LUIS AMABLE X2722077G TRAMITS DE VEHICLE ABANDONAT V0400054/2008/5002/REN00701

CAMPOY CAMPILLO, MONICA 35072133P SANT NICOLAU 0000 1 00 A REN02586/2009/0211/33436056 idem 35072133P SANT NICOLAU 0000 1 00 A REN02586/2009/0212/33436056 idem 35072133P SANT NICOLAU 0000 1 00 A REN02586/2009/0213/33436056

CANALDIS 2003 SL B73103210 SANTA BARBARA 0009 T OD OS B0400130/2009/0211/32743482 idem B73103210 SANTA BARBARA 0013 T OD OS B0400130/2009/0211/32743480 idem B73103210 SANTA BARBARA 0009 T OD OS B0400130/2009/0212/32743482 idem B73103210 SANTA BARBARA 0013 T OD OS B0400130/2009/0212/32743480 idem B73103210 SANTA BARBARA 0013 T OD OS B0400130/2009/0213/32743480 idem B73103210 SANTA BARBARA 0009 T OD OS B0400130/2009/0213/32743482

CANTILLO MACIAS, JUAN 28874323P SON CARRIO 0023 T OD OS V950415/2009/0211/32742909 idem 28874323P SON CARRIO 0023 T OD OS V950415/2009/0212/32742909 idem 28874323P SON CARRIO 0023 T OD OS V950415/2009/0213/32742909

CAPDEVILA RIU, JORDI 39362212N TORRE DE RAM II 0012 H 00 02 B1801108/2009/0211/89828493 idem 39362212N TORRE DE RAM II 0012 H 00 02 B1801108/2009/0212/89828493 idem 39362212N TORRE DE RAM II 0012 H 00 02 B1801108/2009/0213/89828493

249BOIB Num. 138 EXT. 21-09-2009

CAPO CAMPS, ANTONIO 41738225X CAPTIUS CONSTANTINOBLE 0048 1 V9800291/2009/0211/33468917 idem 41738225X CAPTIUS CONSTANTINOBLE 0048 1 V9800291/2009/0212/33468917 idem 41738225X CAPTIUS CONSTANTINOBLE 0048 1 V9800291/2009/0213/33468917

CARVAJAL SANCHEZ, MARIA PRADO 04207058J TO 0162 AB V9900120/2008/3800/20085553

CASANY ALMERICH, MARIA VICENTA 73768373J SANT IGNACI 0000 T OD OS B0500437/2009/0211/33262045 idem 73768373J SANT IGNACI 0000 T OD OS B0500437/2009/0212/33262045 idem 73768373J SANT IGNACI 0000 T OD OS B0500437/2009/0213/33262045 idem 73768373J DS DISEMINADOS VAR S/N 07 36 B0500437/2009/0701/00012331

CASTAN CORTES, HECTOR 43450050Z C7922BPV REN03796/2009/2300/00014731 idem 43450050Z C2519BMV REN03796/2009/2300/00008391

CAULES LLOPIS, JUAN 41732616J CALA PICAS 0166 1 01 03 41732616/2009/0211/33405143 idem 41732616J CALA PICAS 0166 1 01 03 41732616/2009/0212/33405143 idem 41732616J CALA PICAS 0166 1 01 03 41732616/2009/0213/33405143

CEBA FERNANDEZ, FRANCISCA 41738469R IB7511DD REV03687/2009/2300/00001911

CERRON GUTIERREZ, JOSE MARIA 09307799K CALA BLANCA P-B 0008 1 01 01 B0600266/2009/0211/32742776 idem 09307799K CALA BLANCA P-B 0008 1 01 01 B0600266/2009/0212/32742776 idem 09307799K CALA BLANCA P-B 0008 1 01 01 B0600266/2009/0213/32742776

CESAR ORIOLI, ALEJANDRO X4393328Y CAP D'ARTRUTX 0000 3 00 31 B1802582/2009/0211/32739984 idem X4393328Y CAP D'ARTRUTX 0000 3 00 31 B1802582/2009/0212/32739984 idem X4393328Y CAP D'ARTRUTX 0000 3 00 31 B1802582/2009/0213/32739984

COBO SANTOS, SUSANA 52699312X 9430CPV REN05218/2009/2300/00018461

CODINA AGUILAR, JORDI 46535191G SON XORIGUER 0000 1 01 13 B0500234/2009/0211/33265407 idem 46535191G SON XORIGUER 0000 1 01 13 B0500234/2009/0212/33265407 idem 46535191G SON XORIGUER 0000 1 01 13 B0500234/2009/0213/33265407

COLL TRIAY, MERCE 41735974J NOSTRA SENYORA CONSOLACIO 0067 REV05857/2009/0211/33359788 idem 41735974J MARIA AUXILIADORA 0044 1 02 02 REV05857/2009/0211/32746035 idem 41735974J NOSTRA SENYORA CONSOLACIO 0067 REV05857/2009/0212/33359788 idem 41735974J MARIA AUXILIADORA 0044 1 02 02 REV05857/2009/0212/32746035 idem 41735974J MARIA AUXILIADORA 0044 1 02 02 REV05857/2009/0213/32746035 idem 41735974J NOSTRA SENYORA CONSOLACIO 0067 REV05857/2009/0213/33359788

COMMELERAN MOURE, RICARD 46568030E FRANCESC DE BORJA MOLL 0016 1 00001084/2009/0211/32745155 idem 46568030E FRANCESC DE BORJA MOLL 0016 1 00001084/2009/0212/32745155 idem 46568030E FRANCESC DE BORJA MOLL 0016 1 00001084/2009/0213/32745155

CONSTRUCCIONES MAFER,

CIUTADELLA, SL B57446668 SA TORTORA,13 (SON CARRIO) REN07551/2009/2700/REN02910

COOK KELVIN, ROYSTON X9225976D IB8295DN V0800253/2009/2300/00000434

CORTES MASCARO, MARGARITA 41732448Y 5057CWD 00004986/2009/2300/00013049

CRITERIUM GESTION,

IMOBILIARIA SL UNIPER B84575034 BAIX 0000 1 00 V1 A3600299/2009/0211/89927387 idem B84575034 BAIX 0000 1 00 V1 A3600299/2009/0212/89927387 idem B84575034 BAIX 0000 1 00 V1 A3600299/2009/0213/89927387

CRUZ DAVALOS, LILIANA RAQUEL 05401094G C6622BPH V0600241/2009/2300/00011794

CUENCA GOZALVEZ, FRANCISCO 05167788X IB 8014 BL MUL02602/2008/3800/20084395

DESCONEXION DIGITAL, SL B14721195 FAROLA 0000 C 02 04 REN07228/2009/0211/90016822 idem B14721195 FAROLA 0000 G 02 04 REN07228/2009/0211/90016855 idem B14721195 FAROLA 0000 C 02 04 REN07228/2009/0212/90016822 idem B14721195 FAROLA 0000 G 02 04 REN07228/2009/0212/90016855 idem B14721195 FAROLA 0000 G 02 04 REN07228/2009/0213/90016855 idem B14721195 FAROLA 0000 C 02 04 REN07228/2009/0213/90016822

DESROUFFET, ANGELIQUE X5758044V IB4290BW V0600037/2009/2300/00015695

DIAZ AIBAR, SAMUEL 71441712D 3007 CWF MUL03118/2008/3800/20086651

DOPPLER FRANZ, XAVER X3667086N 9997 BRW MUL02498/2008/3800/20083296

EDO FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 46321383G TF 5581 AJ MUL02613/2008/3800/20084215

EL AYYACHI, EL MOUMANE X3499363M BI7484BW MUL01477/2009/2300/00018259

EL HADDAD, ZOHRA X3530281B 5321FXJ REN06912/2009/2300/00018644

EL MAH, ABDELAZIZ X3092835W IB1516BU V0800252/2009/2300/00021401

EL YOUSSFI, ZOUAIR X5415415L DALT ELS PENYAL 0013 1 02 02 V0600363/2009/0211/89796404 idem X5415415L DALT ELS PENYAL 0013 1 02 02 V0600363/2009/0212/89796404 idem X5415415L DALT ELS PENYAL 0013 1 02 02 V0600363/2009/0213/89796404

ENRICH SALORD, JAIME LUIS 41735530Y B 5693 TL 00061050/2008/3800/20085475 idem 41735530Y MAO 0128 1 -1 02 00061050/2009/0211/89889390 idem 41735530Y MAO 0128 A 02 03 00061050/2009/0211/89889384 idem 41735530Y MAO 0128 1 -1 02 00061050/2009/0212/89889390 idem 41735530Y MAO 0128 A 02 03 00061050/2009/0212/89889384 idem 41735530Y MAO 0128 1 -1 02 00061050/2009/0213/89889390 idem 41735530Y MAO 0128 A 02 03 00061050/2009/0213/89889384

ES FABIOL S.L. B07720683 NO IDENTIFICAR CONDUCTOR RESPO X0200473/2009/3800/20090206

ESCRIBANO COROMINAS, OSCAR 45462820P CAP D'ARTRUTX 0184 1 00 02 DI000055/2009/0211/89986952 idem 45462820P CAP D'ARTRUTX 0184 1 00 02 DI000055/2009/0212/89986952 idem 45462820P CAP D'ARTRUTX 0184 1 00 02 DI000055/2009/0213/89986952

ESPINAZO LOPEZ, MIREM ITXASO 44625046D PLAA ESPANYA (CALA'N BLANES) 44625046/2008/5003/REN98802

FARRERAS DE HOJAS, JUAN MIGUEL 46220251A QUINTANA DE MAR 0000 1 01 01 A7300010/2009/0211/89990548 idem 46220251A TORRES QUEVEDO 0000 1 -1 25 A7300010/2009/0211/89990581 idem 46220251A FAROLA 0000 C 02 05 A7300010/2009/0211/32739883 idem 46220251A TORRES QUEVEDO 0000 1 -1 25 A7300010/2009/0212/89990581 idem 46220251A QUINTANA DE MAR 0000 1 01 01 A7300010/2009/0212/89990548 idem 46220251A FAROLA 0000 C 02 05 A7300010/2009/0212/32739883 idem 46220251A TORRES QUEVEDO 0000 1 -1 25 A7300010/2009/0213/89990581 idem 46220251A QUINTANA DE MAR 0000 1 01 01 A7300010/2009/0213/89990548 idem 46220251A FAROLA 0000 C 02 05 A7300010/2009/0213/32739883

FEDELICH MOLL, MARIA 41732083D PARCELAS RUSTICAS 00005893/2009/0202/00001032

FERNANDEZ ALVAREZ, OSCAR...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA